Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΟΙ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - UΝFOLLOW ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Η αναφορά του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ στην Ιδιωτική Οδό

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ απάντησε στην πρόσφατη "προσωπογραφία" του από το περιοδικό UNFOLLOW. Επειδή ο συντάκτης του άρθρου παρέπεμπε και στην Ιδιωτική Οδό, κάναμε μνεία σε σχετική ανάρτηση εδώ
Ἐάν ὁ ἀγαπητός συντάκτης Σας εἶχε τήν εὐαισθησία νά μέ ἐρωτήσει σχετικῶς θά μποροῦσα ἀκόμη νά τόν ἐνημερώσω ὅτι οἱ Σύνοδοι πού ἀναφέρει ὁ ἀγαπητός κ. Ἀνδριόπουλος τοῦ 879-880 καί 1351 εἶναι οὐσιαστικά ἀνεγνωρισμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία διότι ἡ μέν πρώτη (Η΄) στήν ὁποία μετεῖχαν καί τά πέντε πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα μέ τόν τότε Ὀρθόδοξο Πάπα Ρώμης Ἰωάννη τόν Η΄ ἀνεκήρυξε τόν ἑαυτό της ὡς Η΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί ἀνεγνώρισε ὡς Ζ΄ Οἰκουμενική τήν Σύνοδο κατά τῆς Εἰκονομαχίας, ἡ δέ δευτέρα (Θ΄) ἐμπεριέχεται στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας πού διαβάζεται κάθε χρόνο τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Στα παραπάνω αναφέρεται ο συντάκτης του αρχικού άρθρου Διονύσιος Καλιντέρης, στη σημερινή του απάντηση στον Σεβ. Πειραιώς (σε άψογη καθαρεύουσα, μιμούμενος το στυλ Πειραιώς!): 
Δὲν εἶμαι κατάλληλος νὰ ἀποφανθῶ ἐὰν οἱ σύνοδοι τοῦ 879-880 καὶ 1351 εἶναι οὐσιαστικὰ οἰκουμενικές. Παρέθεσα, ὡστόσο, τὴν ἐπισήμανση τοῦ κ. Ἀνδριόπουλου ὅτι ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ ὑπῆρξε «ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος Μητροπολίτης μετὰ τὰ σχῖσμα ποὺ διάβασε «σύγχρονα» ἀναθέματα τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2012, [συμπεριλαμβανομένου, σημειωθήτω, τοῦ ἀφορισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀποκοπῆς ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ... Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ] ἀσχέτως ἄν δὲν τὸ ξανατόλμησε ἔκτοτε» καὶ ὅτι: «εἶναι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης ποὺ προχώρησε σὲ ἑορτασμὸ δύο Συνόδων ὡς «8ης καὶ 9ης Οἰκουμενικῆς» στὴν ἐπαρχία του, ἀδιαφορώντας πλήρως γιὰ ἔγκριση ἔστω ἀπὸ τὴν Σύνοδο στὴν ὁποία ἀνήκει». 
Επειδή όπως βλέπετε, αγαπητοί συνοδίτες, πάλι ...εμπλέκομαι, θεωρώ σκόπιμο να διευκρινίσω τα εξής: 
Η Εκκλησία μέχρι σήμερα δεν εόρτασε ποτέ τις κατά Πειραιώς και τους συν αυτώ 8η και 9η Οικουμενικές Συνόδους. Καθιέρωσε μόνο τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ως ένδειξη τιμής για τη συμβολή του στην Σύνοδο περί Ησυχασμού του 1351. Μέχρι εκεί. Από τότε μέχρι σήμερα ούτε στα Συναξάρια υπάρχει μνημόνευση των Συνόδων αυτών (όπως των άλλων). 
Έρχεται σήμερα, λοιπόν, ο Πειραιώς και οι τάχα και "αντι-οικουμενιστές" και εγείρουν θέμα αναγνώρισης και εορτασμού αυτών των Συνόδων, μόνο και μόνο για να έχουν ένα ακόμη επιχείρημα εναντίον της εμμονής τους, ήτοι του Παπισμού. Για κανένα άλλο λόγο. 
Προσωπικά δεν έχω καμία δυσκολία για την αναγνώριση αυτών και όποιων άλλων Συνόδων ως "Οικουμενικών", αρκεί να το αποφασίσει η Εκκλησία, κι όχι μια χούφτα μονομανών, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν στην Εκκλησία τις ιδεοληψίες τους. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω ότι ο εορτασμός των Συνόδων αυτών από τον Μητροπολίτη Πειραιώς, συνιστά αδικαιολόγητη αυθαιρεσία και εκτροπή, την οποία δεν ακολούθησαν - τουλάχιστον προς το παρόν - ούτε και οι "θεωρητικοί" του θέματος, ήτοι οι Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Γόρτυνος, των οποίων τις εισηγήσεις (που δεν έγιναν) προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, επικαλείται ο Σεβ. Πειραιώς. 
Αυτό που ξεκίνησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνη τακτική για την Εκκλησία, γιατί αύριο μια άλλη Μητρόπολη ή ένα μοναστήρι κ.ο.κ. θα επικαλείται τους όποιους δικούς του λόγους για να εορτάσει τον δείνα "άγιο" ή την τάδε "εορτή" κ.λπ. χωρίς την έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή της Εκκλησίας της Ελλάδος ή άλλης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, κατά περίπτωσιν. Άρα θα οδηγηθούμε σε έναν κατακερματισμό προτεσταντικού τύπου; Άπαγε! 
Για το θέμα των συγκεκριμένων Συνόδων πάντως, η Μητρόπολη Πειραιώς είναι η τελευταία που θα έπρεπε να έχει λόγο, ένεκα των γνωστών ιστορικών συνθηκών. Και ο νοών νοείτω...
Διαβάστε στην Ιδιωτική Οδό σχετικές αναρτήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails