Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Crux Vaticana


Crux Vaticana, ο Σταυρός του Ιουστίνου Β´
Παναγιώτης Καμπάνης
Δρ. Αρχαιολόγος-Ιστορικός, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ο Βατικάνειος Σταυρός, όπως είναι γνωστός στη σύγχρονη βιβλιογραφία, αποτελεί δώρο του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστίνου Β΄ και της συζύγου του Σοφίας, μέσω του Πάπα Ιωάννη Γ΄ στο λαό της Ρώμης. Αυτό επιβεβαιώνεται από την επιγραφή που αναπτύσσεται στις δυο κεραίες του σταυρού γραμμένη στα ιδιαίτερα λατινικά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: «Ligno quo Christus humanum subdidit hostem dat Romae Justinus opem et socia decorem», που μεταφράζεται ως: «Με το Ξύλο με το οποίο ο Χριστός νίκησε τον εχθρό του ανθρώπου, ο Ιουστίνος προσφέρει τη βοήθειά του στη Ρώμη ενώ η γυναίκα του προσφέρει τη διακόσμηση».
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στη συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails