Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

"DESTUUUUUUR" 'Η ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Σωστὸ εἶναι ὅ,τι πεῖ ὁ Αύτοκράτωρ" 
(İbrahim Paşa) 
Ὁ "Μεγαλοπρεπὴς" τὴν Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου ηὐδόκησε νὰ τὸ "σκαπουλάρει" γιὰ λίγο ἀπὸ τὸ TV Star καὶ νὰ "ντεμπουτάρει" στὸ Μόδι, ἐκπλήξας καὶ ἀμέσως προϊδεάσας τοὺς πάντας μὲ τὸ στεντόριο: Destuuur –ἐμεῖς ψιθυρίζουμε: ὁ Πατριάρχης (Πέργης)– διὰ τοῦ παραστήματος καὶ τῆς ἱστορικῆς καὶ ἐξόχου ἀμφιέσεώς του, ὅπως καὶ ἄλλες χρονιὲς μὲ τὸν Καρδινάλιο, τὸν E. Presley καὶ τὸν ἀξέχαστο B. Manço, κλέψας καὶ αὖθις τὴν παράσταση. Ἀμέσως δὲ προσῆλθον οἱ αὐλικοὶ διὰ τὰς νενομισμένας τιμὰς "ἁπτόμενοι (φιληματικῶς) τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" καὶ ἀσπαζόμενοι τὴν δεξιάν του. Φαίνεται δέ, ὅτι συγχρόνως ὡς Ἀντιπρύτανιν καὶ Πρόεδρον, τοῦ καλοάρεσε τὸ γεγονός, παρὰ τὴν ζέστην, διὸ καὶ ἐκαμάρωνε ὡς "ταὼς" "ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους". Μόνο ποὖταν χαμένη ἡ Hürrem, πιθανῶς ἐκ ζηλοτυπίας! 
Ξέφυγε λοιπὸν ἀπὸ τὸ "Muhteşem Süleyman", τὸ ὄμορφο καὶ πολυσυζητημένο σήριαλ τῶν ΜΜΕ, ποὺ ξετρέλανε καὶ τὴν γείτονα!, καὶ παριστάνει τὸ μεγαλεῖο τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ κράτους. Εἶναι δὲ ἐντυπωσιακὴ ἡ ἀπολύτως ἀναγκαία, κατὰ τὸ "ἱμάτιον ἀνήρ", παραδοσιακὴ καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐκτυφλωτικὴ ἐνδυμασιολογία του, μετὰ τῆς ἐξόχου τελετουργίας, ἡ πολιτικὴ διπλωματία, ἡ νομοτέλεια, ἡ αὐστηρὰ ἐθιμοτυπία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν γένει βιωτὴ τοῦ "Ἱεροῦ" Παλατίου μεθ’ ὅλων τῶν παρομαρτούντων ἀνθρωπίνως, τὰ ὁποῖα ἀπαντοῦν ὄχι μόνον εἰς τὴν Ὀθωμανικὴν Αὐτοκρατορίαν καὶ τὸ Βυζάντιον ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ, θὰ ἀπαντοῦν δὲ καὶ μέχρι τῆς "συντελείας τοῦ αἰώνος τούτου" ὑπὸ διαρκῶς ἄλλα σχήματα καὶ μορφάς. 
Ἔχομεν μάλιστα διὰ τὴν πρώτην τρανὰ παράλληλα ἐκ τῆς βυζαντινῆς θύραθεν καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἀμφιολογίας, ἀναφαίρετα τεκμήρια τῆς πλουσίας συμβολικῶς καὶ ἄλλως λειτουργικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ὁποῖα στοχεύουν εἰς τὴν προσήκουσαν τιμὴν καὶ προσκύνησιν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων μας. Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ ὑπεραμυνόμενοι τῆς Προτεσταντιζούσης εὐσεβιστικῆς λιτότητος. 
Τί κι’ ἂν τὸ ἔργον τοῦτο "χωλαίνει" σὲ κάποιες πλευρές, γνωστοῦ ὄντος τοῦ πῶς συγγράφεται ἡ ἱστορία, τὰ πρωτόκολλα καὶ τὰ πρακτικά, ἀπὸ τὰς "πηγὰς" τῶν ὁποίων ἀρύονται πληροφορίες οἱ μεταγενέστεροι ἱστορικοί! 
Ἔτσι καὶ ἐφέτος ὁ Μορφωτικὸς Σύνδεσμος Μόδα στὸν "δρόμο τῆς χαρᾶς" Neşe Sok. (Φιλ. Κάφτογλου) μὲ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα Χαλκηδόνος, διοργάνωσαν τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ –μιὰ ἀπὸ τὶς ὡραιότερες τῶν τελευταίων ἐτῶν– διὸ καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Ἰδιαίτερη βέβαια νότα τῆς προσέδωσε καὶ ἡ μουσικὴ πλαισίωση τῆς "καταξιωμένης" κομπανίας τὸ "Ταταυλιανὸ κέφι". 
Μεταξὺ λοιπὸν τῶν μασκαρεμένων ὁλοσχερῶς ἢ μόνο μὲ ἀξεσουὰρ –ἰδιαιτέρως τῶν σειρμικῶν κάουμποϊ-καπέλλων– καὶ φεσιῶν διέκρινε κανεὶς λαμπεροὺς Ἀγγέλους ὧν τὸ φύλον ἄγνωστον, φίνα ζευγάρια βαρώνων, συμπαθεῖς ἀρλεκίνους, clown, πειρατές, ναῦτες, τσαχπίνες χανούμισσες, κομψὲς κυρίες μὲ τὴν κατάμαυρη ἀλλὰ καὶ γοητευτικὴ μπούρκα, χαρτόμουτρα, πολὺ πετυχημένες Ἰνδιάνες, Μεξικάνες καουμπόϊσσες, "παιδαριογεροντικὰ" μωρὰ ποὺ εὐτυχῶς δὲν ἔκλαιγαν καὶ βέβαια κομψὲς καὶ περιποιημένες κυρίες, τεκμήρια τοῦ κοσμοπολιτικοῦ χαρακτῆρος τῆς Βασιλευούσης. 
Ἕνα τουτέστιν τσιμπούσι μορφῶν, σχημάτων καὶ χρωμάτων ποὺ κινοῦνταν διαρκῶς καὶ χόρευαν συναλληλικῶς. Ἰδιαιτέρας μνείας τυγχάνει ἡ κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ἄνακτος, διαβιβασθείσης "Ντεστουρικῶς" διὰ τοῦ δαιμονίου Σουμπούλκαγια –κρίμα τὸ ὄνομά του– φωτογράφηση τοῦ Σουλτάνου μετὰ τοῦ πολυχρώμου χαρεμίου του. Τέλος, σχεδὸν "ἐπαγγελματικὸ" καὶ πειθαρχημένο φαινόταν καὶ τὸ χορευτικὸ τρίο μὲ δυὸ νέους καὶ τὴν λεπτὴ κοπέλλα. 
Ἀρκετὰ δὲ τῶν ἀνωτέρω, μέσα στὰ γευστικὰ ἐδέσματα, συνιστοῦν πολιτισμικὰ σημεῖα τινὰ γενικῶς "τῆς συναλληλίας, εἰρήνης καὶ ἀνοχῆς" τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν ἀπὸ αἰῶνες σὲ τούτη τὴ γῆ, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γλώσσης καὶ θρησκεύματος, τὰ ὁποῖα διαρκῶς καὶ διαπρυσίως κηρύττει καὶ ὁ Πατριάρχης μας Βαρθολομαῖος Α’, ἀνακαλουμένου τρόπον τινὰ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ὕμνου: "Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν Κύριε φύλαττε, εἰς πολλὰ ἔτη". 
Καλὴ Σαρακοστὴ

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κάθε σχόλιο περιττεύει !

Ανώνυμος είπε...

Αίσχος!!! Έκφυλε ιστολόγε!!!

Konstantinos είπε...

Πάντα ἔχετα κάτι νά μᾶς φιλέψετε, Σεβασμιώτατε, γραμμένο μέ τόν λαμπρό τό λόγο Σας καί εἰπωμένο μέ μαστοριά καί σύνεση:πρόσφορα κι αὐτά τοῦ ἀείφωτου Φαναρίου. Καλή Σαρακοστή μέ τίς εὐχές Σας π. κ. ν. καλλιανος

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΕΙΣΑΙ ΣΑΤΥΡΟΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

Ωραία και πνευματικά τα κείμενα του Αγίου Χαλκηδόνος ! Είναι μέσα στο γενικώτερο κλίμα του Φαναρίου, που φωτίζει την Οικουμένη !

Ανώνυμος είπε...

Ποια συναλληλια ειρηνης και ανοχης Σεβασμιωτατε ; Στην Κωνσταντινουπολη το 1955 οι ανθρωποι της τουρκικης εθνοτητας , ισλαμικης θρησκειας και τουρκικης γλωσσας ολοκληρωσαν το εγκλημα που αρχισε πολυ πολυ παλια εις βαρος των ανθρωπων ελληνικης γλωσσας , ορθοδοξης θρησκεις και ελληνικης εθνικοτητας . Εστω ρωμαιηκης . Ελληνικης στην πραγματικοτητα , οι κανονικοι Ρωμαιοι στην Ρωμη το 1955 δεν τους πεταξε κανεις απο τα σπιτια τους δεν τους εκαψε τα μαγαζια τους . Ολοι ξερουμε τις φοβερες συνθηκες που ζουν οι εναπομειναντες ηρωες Ελληνες της Πολης , Ιμβρου και Τενεδου . Αλλα ολη η φαναριωτικη διπλωματια του κοσμου δεν απετρεψε την γενοκτονια του Ποντου τον εμπρησμο της Σμυρνης το πογκρομ του 55 τον εποικισμο των Ιμβρου Τενεδου απο Τουρκους τις απελασεις του 64 . Και η Δυση καθολικη και προτεσταντικη αδιαφορη μεχρι χαιρεκακιας . Οπως στην Κυπρο το 74 . Ελλαδιτες της Ελλαδας , Κυπριοι και Ρωμιοι της Πολης Ιμβρου και Τενεδου στα δυσκολα παντα ειμαστε μονοι . Ουτε ξανθο ομοδοξο γενος ερχεται για βοηθεια και πολυ περισοτερο Παπας και ΗΠΑ . Την Ευρωπαικη Ενωση την ειδαμε τωρα , οχι στο 1204 αλλα τωρα πως συμπεριφερται με τις τροικες τους Σοιμπιλε , Μπαροζο και δεν συμαζευεται . Τουλαχιστον σε εκκλησιαστικο επιπεδο ας λυθουν οι οποιες παρεξηγησεις και ας λειψουν απο εμπειρα χειλια οι μπηχτες για προτεσταντιζουσες ευλαβειες που στρεφονται κατα συνελληνων γιατι οι πραγματικοι προτεσταντες , αυτοι του ΠΣΕ σε καθε στραβη για τους Ελληνες περισταση με τους απογονους του Σουλειμαν θα ειναι οχ με εμας . Α.Μ

Ανώνυμος είπε...

Όσοι είναι ιερώς αγανακτισμένοι με τα κείμενα του σεβ. Πειραιώς προφανώς τέρπονται με κείμενα όπως αυτό του σεβ. Γέροντος Χαλκηδόνος.

Related Posts with Thumbnails