Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ


Δρ ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ: Διάλογος περὶ ζωῆς καὶ Θανάτου τοῦ Νικολάου Μαυροκορδάτου (εκδόσεις ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ, 2016)
Ἡ ἔκδοση τοῦ ἔργου Διάλογος περὶ ζωῆς καὶ Θανάτου τοῦ Φαναριώτη Νικολάου Μαυροκορδάτου (1670-1730) ἐμπλουτίζει βιβλιογραφικῶς τὸ σύνολο τῆς ἐργογραφικῆς του παραγωγῆς καὶ παράλληλα ἀποτελεῖ δεῖγμα τῶν πνευματικῶν ἐνδιαφερόντων τῶν λογίων τῆς ἐποχῆς του, καθὼς ἐντάσσεται στὸ κλίμα τῶν φιλοσοφικῶν ἐνασχολήσεων τῆς μεταβυζαντινῆς περιόδου. 
Ἡ συγκεκριμένη ἔκδοση εἶναι φιλολογική· συνοδεύεται ἀπὸ εἰσαγωγή, πραγματολογικὸ σχολιασμὸ καὶ νεοελληνικὴ ἀπόδοση. Ἡ πολύπλευρη ἀνάλυση τοῦ κειμένου ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται στὸ βιβλίο, συμβάλλει στὴν ἀξιοποίησή του, σὲ ἐπίπεδο φιλοσοφικό, ρητορικό, θεατρολογικὸ καὶ ἐκπαιδευτικό.

Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, τοιχογραφία στον Ορθόδοξο Ναό Σταυροπόλεως στο Βουκουρέστι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails