Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης
Ἱερᾶς Μονῆς Στροφάδων καί Ἀγίου Διονυσίου
τῆς ἀρχαιολόγου Ζωῆς Ἀ. Μυλωνᾶ


Εἰσαγωγή

«Τό Μουσεῖο-Σκευοφυλάκιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στροφάδων καί Ἁγίου Διονυσίου στήν πόλη τῆς Ζακύνθου στεγάζεται στό ἰσόγειο τῆς νέας πτέρυγας τοῦ μοναστηριοῦ, πού ἐγκαινιάστηκε στίς 12 Νοεμβρίου 2000. Συγκροτεῖται ἀπό εἰκόνες καί ἄλλα ἔργα τῆς χριστιανικῆς τέχνης, ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας σημαντικός ἀριθμός προέρχεται ἀπό τήν Ἱερά Μονή Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος στά Στροφάδια. Τά ἔργα μεταφέρθηκαν στή Ζάκυνθο, ὕστερα ἀπό τό μεγάλο σεισμό τῆς 18ης Νοεμβρίου 1997, πού ἐπέφερε σοβαρές βλάβες στό μοναστηριακό συγκρότημα. Ἀποτελοῦν πολύτιμα τεκμήρια τῆς ἱστορίας καί τῆς μακραίωνης πνευματικῆς παράδοσης τῆς Μονῆς, ἀφοῦ τά περισσότερα ἀπό τά ἀνεκτίμητα κειμήλιά της, καθώς καί μεγάλο μέρος τῆς περίφημης βιβλιοθήκης της, ἀποτέλεσαν λεία τῶν ἐπιδρομέων, τῶν πειρατῶν καί τῶν ἀρχαιοκαπήλων.
Ἡ σημερινή ἔκθεση, ὁ πυρήνας τῆς ὁποίας ὑπῆρχε σέ ἕνα μικρό, μᾶλλον ἀκατάλληλο ὡς πρός τίς συνθῆκες φύλαξης ἐκθεσιακό χῶρο στήν παλιά πτέρυγα τοῦ μοναστηριοῦ, ἔχει ἐμπλουτιστεῖ σημαντικά χάρη στή γενναιόδωρη προσφορά τοῦ Μητροπολίτη Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου Β' ποικίλων ἀντικειμένων ἐξαιρετικῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης. Πέρα ἀπό τήν ἀρχαιολογική τους ἀξία, τά ἀρχιερατικά ἄμφια, τά ἱερά λειτουργικά σκεύη καί τά λειτουργικά ἐξαρτήματα τῆς δωρεᾶς τοῦ Μητροπολίτη Ζακύνθου καθίστανται καί τεκμήρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ νησιοῦ μέ τή διαδοχική χρήση τους ἀπό τούς ἀρχιερεῖς…
Ἡ ἔκθεση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου ἐντάσσεται στήν προσπάθεια γιά μία μουσειακή πολιτική πού σκοπό ἔχει νά ἀναθερμάνει τή συλλογική μνήμη τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί νά μεταβάλλει, τό ἄγνωστο στούς πολλούς πολιτιστικό ἀγαθό, μέσω συγκεκριμένης μουσειακῆς δράσης, σέ κοινωνικό ἀγαθό. Ἀποτελεῖ ἕνα μικρό, ἀλλά πολυσύνθετο εἰκονιστικό δεῖγμα διαπολιτισμικῶν σχέσεων Ἀνατολῆς καί Δύσης ἀπό ἕνα μικρό μέρος τῆς Μεσογείου, αὐτῆς τῆς πολύ-πολιτισμικῆς θάλασσας, στήν ὁποία συντελέστηκαν ἀπίστευτες διεργασίες συγχωνεύσεων καί μετασχηματισμῶν. Μέσα ἀπό τά ἔργα ἀναδεικνύονται οἱ ἀλληλεπιδράσεις τῆς βυζαντινῆς καί τῆς δυτικῆς τέχνης στήν ἀνάπτυξη μιάς εἰκονογραφίας πού συνδύαζε τή βυζαντινή κληρονομιά με τίς ἰσχυρές ἐπιρροές ἀπό τήν Ἰταλική Ἀναγέννηση καί τό Μπαρόκ…»

Μια εξαιρετική έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
Σχ. 17Χ24, σελ. 248, τιμή: 20€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails